Investeringer for små og mellomstore bedrifter

Mange små og mellomstore bedrifter i landet har tjent penger og ønsker å investere de videre. Dette gjelder nok også bedrifter i Odda som begynner å tjene penger. At å investere penger istedenfor å la de stå i banken har sine fordeler er ikke ukjent. Det er en sikker sak at penger i banken ikke har steget like mye i verdi som for eksempel verdistigningen på Oslo børs. Dette kan man se når man ser på aksjemarkedets utvikling over tid, og sammenligner dette med en vanlig bankrente. Mer om aksjemarkedet og investering kan du lese om på https://www.investikon.no/. Denne artikkelen går inn på hvordan små og mellomstore bedrifter kan reinvestere penger og noen dokumenter som må skaffes inn.

Anskaffelse av LEI nummer

Dersom din bedrift skal investere penger i aksjer må det anskaffes et LEI nummer. Dette er helt nødvendig. LEI står er en forkortelse for Legal Entity Identifier. Formålet med slike nummer er  at du skal kunne registrere en bedrift, i motsetning til en privatperson, som eier av aksjer i et annet selskap. Det finnes veldig mange tilbydere av LEI nummer som sikkert også er lønnsomme bedrifter. Et LEI nummer koster rundt 1000 kr å anskaffe.

Når du har opprettet et LEI nummer er det en kort vei til å begynne å investere i aksjemarkedet. Som investor i aksjemarkedet, er det imperativt å velge aksjer som vil stige over tid. Det siste du vil gjøre for din bedrift er å investere i et verdipapir som faller ned og taper penger for din bedrift.

Sette opp aksjehandelskonto i din bedrifts bank

Med et anskaffet LEI nummer er du klar for å sette opp en aksjehandelskonto hos din bank.  Kontakt din bank og hør med de hvordan dette kan gjøres. Hos mange banker kan det gjøres gjennom nettbanken, og man må vanligvis signere noen papirer i forbindelse med denne opprettelsen.

Amerikanske aksjer

Det finnes mange amerikanske aksjer som er meget populære for små og middelstore bedrifter å kjøpe. Blant disse har du Google, Amazon og Microsoft. Når du kjøper amerikanske aksjer må som bedrift må du fylle ut et W-8BEN-E skjema og gi dette videre til din bank. Dersom du ikke gjør det. Dersom du ønsker å kjøpe amerikanske aksjer for din bedrift.

Andre investeringer

Det finnes selvfølgelig også mange andre gode investeringer som din bedrift kan gjøre med opptjent kapital. Blant annet boliginvesteringer. Når det gjelder bolig er det mange fordeler for private kjøpere som ikke gjelder for bedrifter. Blant annet må man betale skatt av eventuelt overskudd, hvilket privatpersoner som har levd på adressen i over 1 år er fritatt fra. Det er også noe vanskeligere å låne penger til boligkjøp som bedrift enn som privatperson.

Husk å sette av penger til forskuddsskatt

Små og mellomstore bedrifter i Odda som har lykkes og derfor har hatt et stabilt overskudd har kanskje lyst til å reinvestere penger. Dette kan for eksempel være i aksjemarkedet. Man må huske på å sette av penger til eventuell forskuddsskatt som det kommer krav om dersom skattemyndighetene føler at de trenger trygghet. Det er kjedelig å ha tapt penger i investeringer og ikke klare å betale forskuddsskatt som det eventuelt kommer krav om.

Vi ønsker alle små og mellomstore bedrifter i Odda lykke til med investeringene sine fremover.

Bedrifter i Odda

Det finnes i dag mange små og mellomstore bedrifter i Odda Kommune. Slike bedrifter er en hjørnestein i et hvert lokalsamfunn, og det samme gjelder i Odda. et denne artikkelen ønsker å sette et lys på er hvordan det har gått med noen av de små og mellomstore bedriftene i Odda i de senere årene. Dette har betydning for veksten og utviklingen som foregår i regionen.

Bedrifter i vekst

Odda Plast AS er et viktig selskap for mange. Selskapet har i følge proff.no levert solid vekst i de seneste årene. For tre år siden, i år 2015, omsatte dette selskapet for hele 39 millioner norske kroner. Denne fine og solide omsetningen økte til hele 46 millioner norske kroner året etter, altså i år 2016. I fjord, det vil si i år 2017, økte igjen omsetningen til Odda Plast AS. Denne gangen nådde selskapet det imponerende sum av 62.805.000 norske kroner i omsetning.  Suksessen har også ført til solid resultat for selskapet. I år 2017 nøt selskapet et fantastisk resultat på over 50 millioner norske kroner. Dette er noe ikke mange selskaper i regionen klarer å oppnå. 

Vedvarende suksess og overlevelse i næringslivet er også noe som har blitt nådd av mindre selskaper på Odda. Det er positivt for lokalsamfunnet og menneskene som lever i regionen. Et eksempel på et mindre selskap som er en interessant bedrift heter Gardiner og Utstyr AS. I følge proff.no så hadde dette selskapet et beskjedent resultat på 200.000 norske kroner i 2017. Det øsnkes lykke til videre med veksten. ´

Store selskaper

Odda har noen veldig store selskaper. Slike store bedrifter er ikke innenfor kjerneområdet til denne nettsiden, men det kan fortsatt være verdt å nevne noen av de store selskapene i regionene. Et av disse store selskapene er Boliden Odda AS. Dette høres kanskje ikke ut som et stort selskap, men i følge proff.no så er dette en gigant som omsetter for over 1 milliard i året. Dette selskapet hører til et enda større konsern som heter Boliden som driver blant annet med metallproduksjon.

Når det gjelder Boliden Odda sine tall fra 2018, blir det spennende å se hvilken effekt i ledelsen har hatt. Boliden.com gjorde det nemlig kjent i en presse uttalelse den 20. juli at det vil bli endringer i selskapets sentrale ledelsesgruppe. Konsern er ikke små og middelstore bedrifter og det er på tide at vi returnerer til det nettsiden egentlig handler om.

Lønnsom mote

Høyer Odda AS selger moteklær. Slike klær selger man gjerne mer av når økonomien går godt, og folk har penger til overs til å kjøpe slike klær. Ettersom økonomien i Norge har tålt finanskrisen for 10 år siden godt, og verdensøkonomien har vært i en oppgang siden den tid, så har det også vært noen meget gode år for Høyer Odda AS. Det er igjen tall fra proff.no som gir oss muligheten til å se dette. Omsetningen ligger komfortabelt på over 100 millioner i året. Selskapet viser også til et godt resultat, noe som er hyggelig for eierne av bedriften. Det er også godt for lokalsamfunnet i Odda at det er moteklær å få kjøpt. Man kan spørre seg om hvor mange som har råd til moteklær dersom økonomien ikke er så bra som den har vært i de senere årene. Det vil tiden vise.

Digitalisering for små og mellomstore bedrifter

I dagens raske teknologiske utvikling, er digitalisering er en viktig forutsetning for suksess i forretningslivet. De aller fleste fremoverlente bedrifter i verden er opptatt av å lykkes med digitalisering. Dette gjelder også for bedrifter fra Odda som ønsker å lykkes. Det er ikke bare små og mellomstore bedrifter på Odda som er opptatt av digitalisering. Også store norske selskaper slik som Equinor prioriterer digitalisering veldig høyt og beskriver digitalisering som noe som er i deres DNA. Så digitalisering er viktig. Men hva betyr egentlig digitalisering? Og hva er de viktigste formene for digitalisering som bedrifter går gjennom i dag?

Digitaliser er en prosess hvor man overfører informasjon, oppgaver og materialet over til digital format. Et eksempel kan være å bevege seg fra VHS til DVD som er et digitalt format for video. Et annet eksempel kan være å gå fra å sende brev til å bruke epost. I dag har vi kommet litt lenger, og det er andre overganger som er relevante for bedrifter. Mer om dette kommer nedenfor.

Noen viktige fordeler med digitalisering

  • Mer effektive og strømlinjeformede systemer
  • Lavere operasjonskostnader
  • Tryggere oppbevaring av informasjon

Viktige digitaliseringsområder

Det er mange vanlige måter som mindre bedrifter effektiviseres gjennom digitale formater. faktisk finnes det for mange til å ta opp i denne artikkelen, men vi vil se nærmere på 3 digitaliseringsområder.

Cloud-løsnigner

Å gå over til en Cloud løsning for oppbevaring av filer er et godt eksempel på digitalisering i praksis. Dette er veldig effektivt, ofte trygt og informasjonen kan være lett tilgjengelig for de som trenger å bruke den. Det er også veldig lett å finne frem i cloud arkiver, der bedriftens ansatte lett kan dele filer med hverandre.

Digital markedsføring for bedrifter i Odda

Å gå over til digital markedsføring er også lurt for bedrifter å gjøre. Dette kan være så enkelt som å ha en nettside, men kan også bygges ut til mer komplekse løsninger med for eksempel banner-annonser og Google Ads. Mange bedrifter har erfart at man får langt mer for sitt markedsføringsbudsjett gjennom internettkanaler enn gjennom tradisjonelle markedsføringskanaler. Ta kontakt her dersom din bedrift ønsker dette.

Sosiale medier

At bedriften har en profil på sosiale medier er noe som lønner seg for alle bedrifter i Odda. På denne måten kan bedrifter i næringslivet kommunisere med lokalbefolkningen på en effektiv måte. Dette er til glede for både de lokale og næringslivet.

Lykke til med digitaliseringen av din bedrift.

Å lykkes som Gründer i Odda

Å lykkes som gründer er noe mange ønsker. Det er stort sett like enkelt om man er fra Odda eller ikke. Petter Stordalen er ikke fra Vestlandet i det hele tatt men fra Porsgrunn. Hvis han kan lykkes så kan folk fra Odda også klare det. Det kan være lurt å skaffe seg en bankkonto. Men DNB i Odda er permanent stengt så man må bruke en annen bank, med mindre man er komfortabel med nettbank. Hvis du har lyst til å lykkes som Gründer i 2018 så er det en stor fordel å være komfortabel med nettbank.

Når det gjelder hvilken industri eller bransje å velge seg som gründer i Odda, kan man se tilbake til historien og finne eksempler på vellykkede Odda-bedrifter. Odda smelteverk var tungindustri på starten av 1900-tallet. Omtrent 100 år senere gikk smelteverket rett og slett konkurs. Dette viser at tungindustri i Norge på 2000-tallet er en vanskelig vei å gå. Det er veldig dyre lønninger her i landet. Det er nok mye enklere å starte i en tertiærnæring og hvis du vil lykkes. Kanskje for eksempel du kan tjene penger på turister som kommer. Det er mange gode idéer man kan gjennomføre.

Når det gjelder investering i aksjer kan du også gjøre dette i Odda. Kraft-milliardæren Einar Aas bodde i Grimstad og drev med sin spekulative handel derfra. Grimstad er ikke ulikt Odda i at det også er et mindre sted langs kysten i Norge. Får håpe at du er mer forsiktig enn Aas, fordi han led samme skjebne som Odda smelteverk, nemlig å gå konkurs.

Etterhvert som du lykkes kan det være en god idé å begynne å se på muligheter for å investere i lokale bedrifter. Her har du som lokalperson et fortrinn ettersom du kjenner lokalmiljøet og menneskene som jobber i bedriften. Men du må ikke glemme at mennesker ikke er alt i en bedrift og at det kan komme noen utenbys fra som ikke er så flinke. Investér derfor kun i bedrifter som er så fantastiske at en idiot kunne sittet i førersetet.

Det blir spennende å se fremover hvilke bedrifter som vil vokse i Odda. En ting er sikkert og det er at det er fin natur der. Så dersom du ikke skulle lykkes så kan du i det minste nyte utsikten fra en fjelltopp i nærheten.

IKT er en utrolig utviklende bransje mange steder i landet. Det skjer utviklinger hele tiden. Datamaskiner blir raskere og billigere og folk blir utdannet i hvordan man kan bruke dem. Det er mange som har formell utdannelse, mange vil mene at dette er helt avgjørende for en hver suksess innen IKT og internett.