Å lykkes som Gründer i Odda

Å lykkes som gründer er noe mange ønsker. Det er stort sett like enkelt om man er fra Odda eller ikke. Petter Stordalen er ikke fra Vestlandet i det hele tatt men fra Porsgrunn. Hvis han kan lykkes så kan folk fra Odda også klare det. Det kan være lurt å skaffe seg en bankkonto. Men DNB i Odda er permanent stengt så man må bruke en annen bank, med mindre man er komfortabel med nettbank. Hvis du har lyst til å lykkes som Gründer i 2018 så er det en stor fordel å være komfortabel med nettbank.

Når det gjelder hvilken industri eller bransje å velge seg som gründer i Odda, kan man se tilbake til historien og finne eksempler på vellykkede Odda-bedrifter. Odda smelteverk var tungindustri på starten av 1900-tallet. Omtrent 100 år senere gikk smelteverket rett og slett konkurs. Dette viser at tungindustri i Norge på 2000-tallet er en vanskelig vei å gå. Det er veldig dyre lønninger her i landet. Det er nok mye enklere å starte i en tertiærnæring og hvis du vil lykkes. Kanskje for eksempel du kan tjene penger på turister som kommer. Det er mange gode idéer man kan gjennomføre.

Når det gjelder investering i aksjer kan du også gjøre dette i Odda. Kraft-milliardæren Einar Aas bodde i Grimstad og drev med sin spekulative handel derfra. Grimstad er ikke ulikt Odda i at det også er et mindre sted langs kysten i Norge. Får håpe at du er mer forsiktig enn Aas, fordi han led samme skjebne som Odda smelteverk, nemlig å gå konkurs.

Etterhvert som du lykkes kan det være en god idé å begynne å se på muligheter for å investere i lokale bedrifter. Her har du som lokalperson et fortrinn ettersom du kjenner lokalmiljøet og menneskene som jobber i bedriften. Men du må ikke glemme at mennesker ikke er alt i en bedrift og at det kan komme noen utenbys fra som ikke er så flinke. Investér derfor kun i bedrifter som er så fantastiske at en idiot kunne sittet i førersetet.

Det blir spennende å se fremover hvilke bedrifter som vil vokse i Odda. En ting er sikkert og det er at det er fin natur der. Så dersom du ikke skulle lykkes så kan du i det minste nyte utsikten fra en fjelltopp i nærheten.

IKT er en utrolig utviklende bransje mange steder i landet. Det skjer utviklinger hele tiden. Datamaskiner blir raskere og billigere og folk blir utdannet i hvordan man kan bruke dem. Det er mange som har formell utdannelse, mange vil mene at dette er helt avgjørende for en hver suksess innen IKT og internett.