Investeringer for små og mellomstore bedrifter

Mange små og mellomstore bedrifter i landet har tjent penger og ønsker å investere de videre. Dette gjelder nok også bedrifter i Odda som begynner å tjene penger. At å investere penger istedenfor å la de stå i banken har sine fordeler er ikke ukjent. Det er en sikker sak at penger i banken ikke har steget like mye i verdi som for eksempel verdistigningen på Oslo børs. Dette kan man se når man ser på aksjemarkedets utvikling over tid, og sammenligner dette med en vanlig bankrente. Mer om aksjemarkedet og investering kan du lese om på https://www.investikon.no/. Denne artikkelen går inn på hvordan små og mellomstore bedrifter kan reinvestere penger og noen dokumenter som må skaffes inn.

Anskaffelse av LEI nummer

Dersom din bedrift skal investere penger i aksjer må det anskaffes et LEI nummer. Dette er helt nødvendig. LEI står er en forkortelse for Legal Entity Identifier. Formålet med slike nummer er  at du skal kunne registrere en bedrift, i motsetning til en privatperson, som eier av aksjer i et annet selskap. Det finnes veldig mange tilbydere av LEI nummer som sikkert også er lønnsomme bedrifter. Et LEI nummer koster rundt 1000 kr å anskaffe.

Når du har opprettet et LEI nummer er det en kort vei til å begynne å investere i aksjemarkedet. Som investor i aksjemarkedet, er det imperativt å velge aksjer som vil stige over tid. Det siste du vil gjøre for din bedrift er å investere i et verdipapir som faller ned og taper penger for din bedrift.

Sette opp aksjehandelskonto i din bedrifts bank

Med et anskaffet LEI nummer er du klar for å sette opp en aksjehandelskonto hos din bank.  Kontakt din bank og hør med de hvordan dette kan gjøres. Hos mange banker kan det gjøres gjennom nettbanken, og man må vanligvis signere noen papirer i forbindelse med denne opprettelsen.

Amerikanske aksjer

Det finnes mange amerikanske aksjer som er meget populære for små og middelstore bedrifter å kjøpe. Blant disse har du Google, Amazon og Microsoft. Når du kjøper amerikanske aksjer må som bedrift må du fylle ut et W-8BEN-E skjema og gi dette videre til din bank. Dersom du ikke gjør det. Dersom du ønsker å kjøpe amerikanske aksjer for din bedrift.

Andre investeringer

Det finnes selvfølgelig også mange andre gode investeringer som din bedrift kan gjøre med opptjent kapital. Blant annet boliginvesteringer. Når det gjelder bolig er det mange fordeler for private kjøpere som ikke gjelder for bedrifter. Blant annet må man betale skatt av eventuelt overskudd, hvilket privatpersoner som har levd på adressen i over 1 år er fritatt fra. Det er også noe vanskeligere å låne penger til boligkjøp som bedrift enn som privatperson.

Husk å sette av penger til forskuddsskatt

Små og mellomstore bedrifter i Odda som har lykkes og derfor har hatt et stabilt overskudd har kanskje lyst til å reinvestere penger. Dette kan for eksempel være i aksjemarkedet. Man må huske på å sette av penger til eventuell forskuddsskatt som det kommer krav om dersom skattemyndighetene føler at de trenger trygghet. Det er kjedelig å ha tapt penger i investeringer og ikke klare å betale forskuddsskatt som det eventuelt kommer krav om.

Vi ønsker alle små og mellomstore bedrifter i Odda lykke til med investeringene sine fremover.