Om SMB

SMB Odda er en privat tilbyder av markedsføringstjenester. Gruppa ønsker å være en resurs for private næringsdrivende i Odda. På den måten ønsker vi å bidra til lokalsamfunnet slik at det blir et attraktivt sted.

Det vi kan bistå næringslivet med er digitalisering. Vi kan hjelpe dere små og middelstore bedrifter med digital markedsføring. Det vil si å lage nettsider og markedsføre i Google og Facebook. Dersom dette kan være ønskelig, ta gjerne kontakt gjennom kontaktskjemaet på nettsiden.